Když jsou cenné papíry umělecké a sběratelské předměty

Podnikání

Cenné papíry jsou pro nás povětšinou nástroj investiční. V současné době jsou emitované cenné papíry společností pouze ve formě elektronické v počítačích.

Skriptofilie

Nicméně dříve a vlastně občas i dnes můžeme vidět cenné papíry i papírové podobě. Na základě této skutečnosti vznikl velmi zajímavý obor zvaný skriptofilie, který se věnuje sbírání zajímavých cenných listin, zejména právě cenných papírů, ale i zajímavých faktur.

Z náhodného sbírání se postupně stali profesionálové a nakonec i obchodníci. Na celém světě nyní existuje hned několik specializovaných aukčních domů, které každoročně pořádají několik aukcí. Zároveň o cenných papírech vydávají knihy, katalogy a obrazové publikace s vyobrazenými starými akciemi.