Jak vznikla legionářská banka?

Podnikání

Co mají legionáři společného se světem financí? Legionářská banka by nám mohla napovědět.

Jmění z Ruska

Vznik legionářské banky je úzce spjat s ruskými legionáři. Ti si ze své cesty po Transsibiřské magistrále přivezli skutečně velké finanční prostředky, které pocházely z úspěšného hospodaření tzv. Technického oddělení. To vlastnilo v Rusku několik dolů a továren a věnovalo se obchodní činností. Před odjezdem legionářů z Vladivostoku byly všechny držby prodány a veškerý zisk z nich převeden do Československa.

Na jejich základě pak vznikla tzv. Legiobanka s 52 zaměstnanci. Její členové správní a dozorčí rady byli voleni pouze z bývalých legionářů a tato směrnice byla důsledně dodržována. Akcie byli psané na jméno a vlastnili je ve velké míře právě legionáři, kteří také byli zapsáni v knize akcionářů.