Zaměstnanecká odpovědnost? Nechte zbytečné starosti plavat

Podnikání

Nemáte podnikatelské ambice? Standardním pracovním poměrem si v současnosti vydělává peníze naprostá většina tuzemských obyvatel. Klíčovou motivací budiž absence nadbytečných starostí. Osobám samostatně výdělečně činných zároveň nikdo neproplácí dovolenou ani nemocenskou. Zaměstnanec ovšem také není člověkem nedotknutelným. Pracovní smlouva mnohdy zmiňuje takzvané břímě odpovědnosti za vzniklé škody. Chcete zabránit potenciálním nákladům? Řešení skýtá pojištění zaměstnanecké odpovědnosti.

Široký rozsah ochrany a celosvětová územní platnost

Zbytečným komplikacím obvykle předchází zaměstnanec i zaměstnavatel. Eliminace rizikových faktorů ovšem málokdy bývá stoprocentní. Rozumným východiskem budiž správně zvolená prevence. Pojištění odpovědnosti zaměstnance je nedílnou součástí moderních pracovních kontraktů. Nabízí široký rozsah pojistné ochrany, celosvětovou územní platnost a také nízkou výši spoluúčasti na škodě s možností volby. Nabídku mnohdy tvoří i bezpečnostní specialitka určená profesionálním řidičům, kterým v zadních prostorách vozidla obvykle leží hodnotný náklad.

Pojišťovna nastavila srozumitelné mantinely

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti pochopitelně nedává svobodu vědomě likvidovat zaměstnavatelův majetek. Renomovaná pojišťovna ERGO zákazníkům předem vytyčila určité mantinely. Pojištění nechrání před škodami způsobenými úmyslně, následkem užívání omamných a psychotropních látek, požíváním alkoholu, neoprávněnou činností nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách a stavebních pracích. Neproplácí ani škodu způsobenou zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání se nachází mimo území České republiky. Ostatní výjimky a celkově bližší informace o tomto finančním produktu lze snadno dohledat pomocí internetu.