Pořádání konference v Praze? Žádný problém!

Pořádání konference se pro mnoho firem stalo pravidelným zpestřením, které přináší kromě tmelení lidí ve vaší společnosti také dostatek důležitých informací a poznatků, o které se přednášející s vašimi zaměstnanci dělí. Díky tomu se zábavnou formou zlepší jejich znalosti v dané oblasti a následně budou tím pádem podávat kvalitnější pracovní výkony. Každý zaměstnanec navíc takovéto team-building akce jistě ocení a bude si pak svého „chlebodárce“ daleko více vážit.

Když už začnete nad pořádáním konference opravdu přemýšlet, je třeba zároveň zvážit, jaké prostory budete ke splnění svého plánu potřebovat. A zároveň věřte, že nejlepších služeb se vám nedostane nikde jinde než v našem hlavním městě.

Jaké prostory jsou pro pořádání konference potřeba?

  • společenský sál

  • salónek

  • prostory určené k přespání

Společenský sál je naprostým základem každé konference. V něm totiž dochází ke všem zásadním událostem. Přes den se v něm zaměstnanci dozvídají mnoho zajímavých informací, které později mohou uplatnit v praxi. Každý společenský sál by měl být dále vybaven dostatkem židlí, pultíkem určeným pro přednášejícího a dostatkem prostředků, kterými bude přednášející moci použít své vizuální pomůcky.

Společenským sálem to nekončí

Salónek je místo, kam se zúčastnění uchýlí k občerstvení a debatě s ostatními přítomnými. Pro budování vztahů ve společnosti je tato místnost skutečně zásadní, takže nad jejím pronájmem rozhodně vůbec nepřemýšlejte.

Většina konferencí se protáhne až do pozdních nočních hodin (mnohdy je dokonce stanovená na celý víkend), takže je potřeba, aby všichni zúčastnění měli kde přespat. Pro tyto účely je nejlepší domluvit konferenci na místě, které zahrnuje i tento typ služeb. Pronájem konferenčních prostor tedy rozhodně není jen o jedné společenské místnosti. Tím vaše starosti a povinnosti zdaleka nejsou u konce a proto je třeba se na všechny body programu zaměřit se zvýšenou pozorností.

Připravte pro své zaměstnance něco neobyčejného (například raut, kávu po celý den apod.…) Výrazně tím stoupnete v ceně a dočkáte se tím i mnoha dalších benefitů.

Princip offshore company

Ve sdělovacích prostředcích se často objevuje termín daňový ráj. Jedná se o země, které vytvářejí podmínky pro daňovou optimalizaci. Podmínkou využití těchto výhod je založení offshore společnosti. Tento způsob podnikání je legální a stejný, jako jakýkoliv jiný. Na rozdíl od běžného podnikání si zahraniční investor musí založit offshore společnost, ale podnikat musí ve své domovské zemi. Pouze daně odvádí v příslušném daňovém ráji. Tuto podmínku si kladou třetí (offshore) státy.

Jak se offshore company zakládá?

Pro běžného podnikatele je založení offshore společnosti prakticky nemožné, jelikož je k tomu potřeba mnoho praktických zkušeností a hlavně konexí na příslušných místech. Zkušenostmi i potřebnými styky disponuje společnost Winston Wolfe & Co. Tato firma je registračním agentem licencovaným vládou Spojených arabských emirátů. Její profesionální pracovníci si po několik let budovali síť kontaktů zejména v dubajských vládních a bankovních kruzích. Mohou tak podnikatelům a investorům pomoci nejen založit offshore společnost, ale také pro ně nalézt optimální daňovou úlevu. Na základě svých zkušeností a konexí dokáží odhadnout, která třetí země bude pro konkrétní firmu z hlediska její činnosti a obchodních záměrů nejvhodnější.

V čem spočívají výhody?

Tento způsob podnikání je výhodný jak pro zahraničního investora, tak pro třetí země. Zahraniční podnikatel může výrazně optimalizovat své daňové povinnosti, což je jeho hlavní motiv. K dalším výhodám patří ochrana jeho majetku a anonymita vlastnictví. Offshore společnost se řídí jinými zákony než místní podnikatelé a výměnou za zákaz podnikání v daňovém ráji získává zahraniční investor výše uvedené výhody. Pro třetí zemi je největší výhodou zvyšování životní úrovně jejich obyvatel v důsledku rozvoje místní ekonomiky.

Daňové ráje

K nejznámějším patří některé Karibské ostrovy, dále Mauricius, Hong Kong, ale také Švýcarsko či Velká Británie. V posledních letech k nim přibyl americký stát Delaware na severovýchodě USA. Jeho hlavní město Dover se do povědomí zahraničních podnikatelů dostalo díky své liberální obchodně-právní legislativě. Proto je tato zóna volného obchodu velice přitažlivá nejen pro daňovou úlevu, ale i z hlediska prestiže.