Žebravé řády a peníze

Pojem žebravý řád jste již rozhodně někdy slyšeli. Víte však kdo a co se za tímto zdánlivě hanlivým označením ukrývá?

Bohatí žebráci

V 13. století začaly v Evropě vznikat žebravé řády. Jednalo se konkrétně o dominikány a minority, tedy františkány. Ti se rozhodli bojovat proti penězům a tak vyznávali zásadu dobrovolné chudoby, čemuž odpovídalo i jejich účetnictví. Financování kostelů a klášterů pocházelo zejména z darů, odkazů a žádostí o pohřbení v jejich kostelech a hřbitovech.

Řeholníci však veškeré své finance spravovali skrze své zástupce a proto mohli tvrdit, že se skutečně vzdali veškerého svého majetku a i hmotných statků. Formálně to byla naprostá pravda, ve skutečnosti však řády oplývali poměrně značným bohatstvím, se kterým čile podnikali a využívali jej k nabývání dalších statků.