Certifikátem ISO 14001 se firma zaručuje chránit životní prostředí

Ostatní

Jen málo společností není vlastníkem nejběžnějšího certtifikátu ISO 9001, kterým se zaručuje, že produkty nebo služby firmy splňují věškeré normy dané pro jejich konkrétní výrobu. Ačkoliv je norma 9001 nejběžnější a nejznámější, certifikátů existuje mnohem více. Mezinárodní organizace pro normalizaci vydává v současnoti přes 18000 typů certifikátů ISO, ovšem mnoho z nich je specifických pro jeden konkrétní výrobek či službu. To se však netýká certifikátu ISO 14001, který je druhým nejpoužívanějším.

Historie certifikátu 14001

Devadesátá léta byla legendární v mnoha směrech a průmyslová výroba nebyla výjimkou. Rozmach průmyslové výroby má svá pozitiva i negativa a jedním z negativ je dopad na životní prostředí. Certifikát Iso 14001 vznikl jako reakce na zvyšující se emise. Emisní dopady se snaží minimalizovat právě firmy, které jsou držiteli certifikátu ISO 14001.

Zpočátku se tento certifikát považoval za výstřednost, ovšem postupem času o něj zájem rostl a v dnešní době ho vlastní 15% fungujících společností.

Čím se norma 14001 řídí?

Zákon určuje hranici uvolněných emisí a společnosti, které jsou držiteli certifikátu ISO 14001 se zaručují, že tyto hranice nikdy nepřekročí. Stejně jako většina norem kontroluje firemní dokumentaci, komunikaci s úřady nebo se zákazníky a příslušné orgány provádí interní audity za účelem kontroly a zpětné vazby.

Bezpečnost práce především

Dalším oblíbeným certifikátem ISO je norma 45001. Význam certifikátu ISO 45001 je jednoduchý, myslí především na zaměstnance.

BOZP, proškolený management, politika BOZP, prevence bezpečnostních rizik na pracovišti, proškolení zaměstnanců, hodnocení a audity jsou jen některé aspekty na které soustředí norma ISO 45001.

Pokud jste majitelem firmy a chcete dodat jménu vaší společnosti větší prestiž pomocí certifikátů ISO a přilákat více odběratelů, mrkněte na iso-tsu.sk, kde zjistíte vše potřebné.