TOP ZNAK zajistí kvalitní dopravní značení

Ostatní

Čekají vás práce na pozemních komunikacích a potřebujete zajistit dopravní značení? Pak oslovte společnost TOP ZNAK. Na českém trhu působ již velmi dlouhou dobu. Díky tomu má obrovský podíl na celé řadě významných staveb a projektech a to nejen na území hlavního města Prahy. Náplní práce společnosti je pronájem a montáž dopravního značení (SDZ) a to včetně příslušenství, sklopných parkovacích zábran a sloupků, baliset, dopravních zrcadel nebo prahů určených pro zpomalení provozu.

Samozřejmostí je vodorovné dopravní značení (VDZ), které zaměstnanci provádějí nejen strojově, ale i ručně. V nabídce naleznete také kompletní zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů a záborů malého i velkého rozsahu. Objednat si můžete světelnou signalizaci, semafory pro kyvadlové řízení dopravy. Navrhnou vám projekty dopravně inženýrských opatření (DIO) a to včetně jejich projednání a odsouhlasení na příslušných řadech a PČR.

Podrobnější nabídka

Do portfolia společnosti patří prodej, který zahrnuje dopravní značení Praha a příslušenství k němu potřebné. Objednat si můžete dopravní zařízení, zrcadla nebo zpomalovací a vodící prahy či retardéry. V nabídce naleznete také parkovací zábrany a sloupky nebo balisety.

Pronájem zahrnuje přechodové dopravní značení včetně příslušenství, dopravní zařízení, plastová svodidla, lávky pro pěší různých délek nebo světelnou signalizaci.

Instalovat si můžete nechat dopravní značení a zařízení, dopravní zrcadla, zpomalovací a vodící prahy nebo retardéry, parkovací zábrany a sloupky nebo balisety.

Do aplikace patří VDZ – vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení Z9 nebo symboly a čísla různých velikostí.

Objednat si můžete také DIO – Projekt dopravně inženýrského opatření. Ten požaduje odbor dopravy jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

Podrobnosti k veškerým nabízeným službám naleznete na stránkách topznak.cz.