Znalost cizích jazyků otevírá nové dveře v práci i soukromí

Ostatní

Kolikrát jste si řekli, že si uděláte kurz základů angličtiny, němčiny nebo španělštiny. Kolikrát jste si řekli, že jste toho spoustu zapomněli a potřebujete si jazykové znalosti osvěžit. Je jasné, že většina lidí nikdy nic neudělá pro zlepšení, https://www.jazykovekurzypraha.cz/individualni-vyuka-jazyku/ je odkaz na řešení na možnost individuální výuky, která probíhá online. Jednodušší už to být ani nemůže. Proč se učit cizí jazyky?

Přijdou nové lukrativní pracovní příležitosti

Svět se rychle mění. Více společností než kdy jindy podniká v několika – často desítkách – zemích po celém světě, ale neobejdou se bez najímání globálně smýšlejících lidí, kteří ovládají alespoň jeden cizí jazyk. Chtěli jste být jako lidé, které vídáte na letišti a neustále „služebně“ cestují do cizích zemí? Můžete jimi být. Na https://www.jazykovekurzypraha.cz/individualni-vyuka-jazyku/ objevíte možnost online výuky angličtiny z různých oborů, například obchodní, administrativní, medicínskou angličtinu jak pro lékaře, tak i zdravotní sestry, nebo angličtinu z oboru technologie či cestovního ruchu.

Dokonce i v malých místních společnostech je pravděpodobné, že schopnost mluvit druhým jazykem vás odliší od ostatních uchazečů.

Zlepší se funkce mozku

To, že budete každý den mluvit druhým jazykem, skutečně může zlepšit funkce vašeho mozku. Studie za studiem prokázaly kognitivní výhody učení se dalšímu jazyku, bez ohledu na to, kolik je vám let. Zlepšení paměti, delší doba pozornosti a snížené riziko kognitivního poklesu souvisejícího s věkem, to jsou jen některé ze známých pozitivních účinků mluvení dvěma nebo více jazyky.

Zaregistrujte se na jazykovekurzypraha.cz a naučte se anglicky, španělsky nebo německy po vedením zkušených lektorů.