Svěřenský fond vám nabízí řadu zajímavých výhod. Využijte jich

Do založení svěřenského fondu se může pustit fyzická i právnická osoba, a to k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Proč si však svěřenský fond založit? Jaké výhody a v jakých oblastech vám to přinese? Pravdou je, že se jedná o celosvětově rozšířenou a oblíbenou formu správy a ochrany majetku.

Fond

Svěřenský fond je souborem majetku, který byl vyčleněn zakladatelem ke konkrétnímu účelu. Má tedy svůj záměr. Majetek je anonymní a bez formální právní subjektivity. Stará se o něj pověřený správce a hlídá naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Co se týká nároků na prospěch, je určen beneficientem zakladatelem fondu, a patří výhradně jemu.

Možnosti

Do majetku můžete vložit libovolnou movitou i nemovitou věc. Právně podobně je na tom nadace, avšak svěřenský fond nabízí větší variabilitu, a navíc absenci dohledu ze strany státu.

Fyzické osoby

Výhody přináší fyzickým i právnickým osobám. Fyzickým osobám poslouží k finančnímu zajištění jednotlivců, ale také celých rodin, a to nejen na čas stáří. Je také prostředkem ochrany majetku před lehkovážným nakládáním i možnou exekucí. Zřizujete-li fond pro někoho, tedy pro beneficienta, chrání i jeho zájmy.

Právnické osoby

Právnické osoby využívají svěřenské fondy ke správě, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby, i jako formu zaměstnaneckých benefitů či jako ochranu před insolvenčním řízením. Výhodou je především zachování anonymity vlastnických struktur.

Výhody

Shrneme-li výhody, které vám svěřenský fond může přinést, je to zabezpečení rodiny, udržení anonymity, ochrana majetku, převod majetku i skrytí vlastnictví a původu.

Zřízení

Stačí, když vyberete část majetku, kterou chcete do fondu vložit a zvolíte způsob nakládání s majetkem a správce, který realizuje plnění daných úkolů. Dále musí být určen beneficient, který bude z majetku profitovat.