Jak si zařídit živnostenský list?

Pro podnikání je nezbytný živnostenský list. Pokud má někdo tento doklad ještě starý, který se vydával dříve, tak sice stále platí, ale v současnosti se už živnostenský list jako doklad nepoužívá a nahradil ho výpis ze živnostenského rejstříku. To znamená, že nejprve musíte navštívit živnostenský úřad, který nemusí být v místě vašeho bydliště. O založení živnosti můžete požádat v kterémkoliv městě. S sebou musíte vzít občanský průkaz, 1.000 Kč na správní poplatek a musíte vědět číslo živnosti, kterou chcete vykonávat. Na rozdíl od minulosti není už vyžadován výpis z rejstříku trestů, který si úřad dohledá sám. Než se na úřad vypravíte, je dobré něco o živnosti vědět.

Založení živnosti

Živnostenský list, nově tedy výpis ze živnostenského rejstříku, vás opravňuje k provozování živnosti. Živnost je soustavná a samostatná činnost provozovaná na vlastní odpovědnost, pod vlastním jménem a za účelem zisku. Živnostenské oprávnění mají například umělci, spisovatelé, malíři, zedníci, ekonomičtí poradci a další. Naopak do živnosti nepatří profese jako architekt, advokát, lékař či farmaceut. Pro získání živnostenského oprávnění je třeba vyplnit registrační formulář a podat jej osobně nebo si vyřídit živnostenský list online elektronicky prostřednictvím stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jakou živnost si pro podnikání vybrat

Můžete si najít jednu živnost, nebo můžete pracovat ve více oborech, jako například redaktor a fotograf. Za první ohlášení živnosti zaplatíte 1 000 Kč, za každé další 500 Kč. Rozumné je vybrat si maximálně 3-4 živnosti, jinak by to vypadalo, že vlastně každou práci děláte jen na půl. Volnou živnost si můžete nechat kdykoliv zapsat zdarma.

Podmínky pro založení živnosti

  • svéprávnost
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • u řemeslných živností výuční list
  • adresa provozovny (u fyzických osob to může být adresa bydliště)
  • registrace jako OSVČ u příslušného finančního úřadu, u OSSZ a vaší zdravotní pojišťovny

Kdo je plátcem DPH

Každému podnikateli vzniká povinnost platit DPH. Kdo je plátce DPH?  Plátce DPH je podnikatel, který koná ekonomickou činnost a za 12 měsíců přesáhl jeho obrat 1 milión Kč. Nemá-li podnikatel větší obrat, než 1 milión Kč, povinnost být plátcem DPH nemá, ale může se stát dobrovolným plátcem DPH.