Využijte možnosti osobního bankrotu a zbavte se dluhů jednou pro vždy

Někdy nastanou životní situace, kdy se člověk ocitne v tíživé situaci, a neví kudy kam. Ať už jste si potíže způsobili svou nerozvážností a lehkomyslností nebo jste se ocitli v dluhové spirále i se zodpovědným přístupem k životu, existuje možnost, jak z dluhové pasti ven. Na webu oddluzteme.cz se odborníci často setkávají s otázkou: osobní bankrot co to je. Osobní bankrot je možnost, kterou nabízí stát zadluženým osobám nebo manželům. Díky osobnímu bankrotu mohou být za pár let zcela očištěny, musí však splnit podmínky oddlužení.

Více než dva věřitele

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy máte dva a více věřitelů, kterým jste více než 6 měsíců nebyli schopni zaplatit splátku a víte, že do budoucna se situace nezmění, můžete zjistit na oddluzteme.cz, že máte možnost zažádat o osobní bankrot. Odborníci za vás žádost sepíší. Během insolvenčního řízení jsou vám plně k dispozici.

Pokud váš příjem nestačí, můžete požádat své blízké o tzv. měsíční důchod. V původním znění zákona o osobním bankrotu byla povinnost zaplatit 30 % ze všech stávajících dluhů do 5 let. Pokud dlužník tuto podmínku splnil, soud ho zpravidla zbavil zbytku dluhů.

V roce 2019 prošel zákon o osobním bankrotu úpravu a podmínka 30 % zmizela. To však neznamená, že by dlužník nezaplatil nic. Kromě odměny insolvenčnímu správci musí být schopen dlužník platit alespoň minimální částku určenou soudem.

Kdo je insolvenční správce?

Pokud soud dlužníkovi osobní bankrot schválí, je mu přidělen insolvenční právce. Jeho úkolem je soudu podávat informace o dlužníkovi, rozdělovat splátku mezi věřitele apod.

Insolvenční správce je po dobu osobního bankrotu v přímém kontaktu s dlužníkem, který správci podává pravidelné informace o svém příjmu a případných změnách.