ISO certifikát: O co se jedná a k čemu slouží?

Rádi byste získali ISO certifikaci, ale nevíte jak na to? Existuje samozřejmě více druhů ISO certifikací, které se liší svým zaměřením i požadavky ne jejich získání. Seznamte se v dnešním článku trochu více s ISO certifikáty.

ISO

ISO je zkratkou pro International Organization of Standardization, v českém jazyce známé jako Mezinárodní organizace pro normalizaci. Tato organizace se zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO, a to ve všech oblastech normalizace, kromě elektrotechniky. Zajímavé je, že v dnešní době existuje více než 18 000 norem, přičemž mezi nejznámější patří norma ISO 9000, která v sobě spojuje tři standardy.

Certifikáty

Říkáte si, jaké certifikáty můžete své získat? Jedná se například o ISO 9001, tedy certifikát kvality, ISO 14001 certifikát environmentu, ISO 45001 certifikát bezpečnosti atd. Pokud vás zajímá, jak si zajistit iso certifikát, není to nic náročného. Certifikační proces zahrnuje žádost, audit a následnou certifikaci. Jedná se tedy o tři jasné kroky, které vedou k získání, popřípadě nezískání, dané certifikace.

ISO 9001

Říkáte si například, k čemu je ISO 9001 a jaké výhody přináší? Účinný a kvalitně zavedený systém managementu kvality dle této normy by měl celé organizaci garantovat a přinést mnoho výhod. Jedná se například o maximální spokojenost a loajalitu zákazníků, s tím spojené minimální výdaje, zvýšit by měl kvalitu produktů i spokojenost zákazníků, posílit vztahy mezi organizací a zákazníkem, zlepšit funkčnost a produktivitu daného podnikání.

Chránit by vás měl také před sankcemi státní správy a klást důraz na plnění legislativních požadavků souvisejících s chodem dané firmy. A to není vše, přehled výhod je mnohem širší a vy je můžete aplikovat přímo na vaši firmu. Popřemýšlejte tedy nad ISO certifikací a jejími dalšími nespornými výhodami.