Menší producenti nebezpečného odpadu už nemusí dělat roční hlášení

Ostatní

Je nepředstavitelné podnikat a neprodukovat žádný odpad. Každý nějaký odpad produkuje, někdo ho produkuje více a někdo méně. V produkci odpadu byla stanovena hranice, respektive hraniční limit na kalendářní rok, od kterého musí každý podnikatel nebo firma zpracovávat roční hlášení a odesílat ho na ISPOP. V roce 2021 došlo ke změně, přišel zákon o odpadech 541/2020 Sb. a přináší změny, které byste rozhodně měli znát.

Co se pro vás s novým zákonem mění?

Nový zákon o odpadech posunul hranici u nebezpečného odpadu. Doposud jste měli povinnost zpracovávat hlášení za odpady, pokud jste za rok vyprodukovali přes 100 tun běžného odpadu nebo přes 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Zatímco limit běžného odpadu se nijak nezměnil, limit u nebezpečného odpadu se posunul a to hned o půl tuny na 600 kilogramů za rok.

Menší producenti nebezpečného odpadu tak mohou jásat, protože už roční hlášení nemusí zpracovávat. Neměli by však zapomínat na evidenci odpadu, která je pro ně povinná, jde o důkaz, že danou hranici nepřekračují a jsou v limitu.

Další výraznou změnou je posunutí termínu. Víte, do kdy je potřeba zpracovat roční hlášení o produkci odpadů 2021? Dříve byl posledním termínem 15. únor, nově máte čas od 1.1. až do konce února. Více času je příjemnou změnou, která znamená méně stresu.

S odpady se nemusíte stresovat vůbec, nechte je dělat odbornou firmu

Stále více podnikatelů, firem i obcí využívá na zpracování ročního hlášení specializovanou firmu, kterou najdete na Rocnihlaseni.cz. Již se nemusíte starat o to, jestli stihnete hlášení zpracovat a odeslat včas. Stačí, když společnosti zašlete všechny potřebné podklady, ona následně roční hlášení za odpady zpracuje a včas odešle na ISPOP. Budete mít méně starostí a více času ne práci nebo zábavu.