Kvalitu strojů zajistí Konel Zlín

Tipy & rady

Konel Zlín je společnost, která se specializuje na automatizaci, vizualizaci, regulaci a řízení strojů do různých výrobních oborů. Zkušení mechanici, kteří ve společnosti pracují, zajišťují opravy a modernizaci konvenčních obráběcích strojů, výměnu zastaralých řídících systémů za nové a moderní. Objednat si můžete stroje jednoúčelové i víceúčelové.

Jednoúčelové stroje

Můžete si zde objednat speciální jednoúčelové stroje, jejichž návrhem, konstrukcí a výrobou se společnost zabývá. Stroje lze navrhnout přesně podle vašich požadavků. Veškeré návrhy, které jsou následně i realizovány, vycházejí z dlouholetých zkušeností, které společnost během svého působení na našem trhu získala. Při návrzích i výrobě dochází ke konzultaci mezi jednotlivými členy týmu, to je záruka optimálního řešení.

Mezi takové stroje patří navíjecí stroj, který je schopen zajistit přesný návin a to především nejen díky konstrukci, ale také díky kvalitním pohonům a vysoké úrovni řízení. Při výrobě nanovlákna se používá řízení míchacího zařízení, které zajišťuje řízení technologie, objemové i váhové dávkování směsi, hlídá teplotu a řídí různé míchací programy. Pokud potřebujete kontrolovat kvalitu vyrobeného kusu na vstřikolisu, můžete si objednat testr těsnosti kanystrů. Díky tomuto stroji dochází k eliminaci ztrát následně plněných kapalin, které by mohly unikat díky vadnému kusu. Testr lze nainstalovat na stávající dopravníky, je vysoce spolehlivý a velmi příznivá je i jeho cena.

Stroje pro obrábění dřeva

Dřevoobráběcí stroje patří také mezi velmi žádaný artikl. Mají na starosti měření a regulaci pořezové rychlosti linek, velikost řezaného materiálu a hlídají i velikost hoblin. Optimalizují řízení stávající, otáčky katru a řídí linky určené pro odkorňování. Společnost zajišťuje i servis linek, vizualizaci procesů a to nejen na počítači, ale i na dotykových operátorských panelech, archivaci stávajících dat a vzdálenou správu.