Jak naložit s citlivými dokumenty?

Ostatní

Potřebujete se zbavit bezpečně dokumentů s citlivými nebo soukromými údaji? Žijeme v době, kdy je ochrana soukromých údajů důležitá a nedodržovat zákon o GDPR se nevyplatí. Dokumenty, kde se takové údaje nachází nestačí pouze roztrhat a hodit do kontejneru na papír. Nejen, že nalezení takových dokumentů v kontejneru poškodí dobré jméno vaší firmy, ale také vám za to hrozí trestní nebo peněžní postihy. Co tedy s takovými dokumenty dělat?

Ideální je skartace dokumentů

Pokud nevlastníte skartovačku nebo rušíte mnoho dokumentů najednou, je efektivní využít profesionální společnost, která se skartací dokumentů zabývá. Profesionální skartace dokumentů Praha vám zaručí, že budou vaše citlivé dokumenty zlikvidovány bez možnosti žádného dalšího zneužití, což zvyšuje důvěryhodnost vaší společnosti.

Na webových stránkách ekoskart.eu si můžete zajistit ekologickou skartaci vašich dokumentů. U samotné skartace můžete být po celou dobu přítomni, ale vaše dokumenty vám pracovníci firmy přepraví. Po skartaci obdržíte v souladu s normou protokol o ekologické likvidaci a odpad je odvezen do papírny. Společnost vám vrátí všechny šanony a pytle, které jste použili k převozu dokumentů.

Veškerá skartace dokumentů se uskutečňuje na skartovacím stroji, který má certifikát NBU – norma NBU značí, že je skartování na stupni důvěrného utajení a velikost odpadu po skartování je 6×40-53 mm.

Další možnosti znehodnocení

Kromě klasických papírových dokumentů za vás firma Ekoskart.eu znehodnotí datové nosiče, například CD, DVD, diskety, videokazety.

Bezpečnost především

Jelikož jsou některé dokumenty nebo datové nosiče opravdu citlivé a údaje na nich tajné, je celý objekt, kde se skartace a ekologická likvidace dokumentů provádí, přísně střežený.

Zajistěte profesionální znehodnocení citlivých a dat zvyšte důvěryhodnost vaší společnosti.