Co je to vytěžování faktury a jak nám může pomoci?

Ostatní

V rámci digitalizace součástí našeho běžného života se nám dostává komfortu a možností, které jsme nikdy dříve neměli. V mnoha případech ale nemusí jít vyloženě o komfort jako takový, jako spíše o to, že se můžeme velice efektivně vyhýbat problémům a chybám.

Strojové učení a automatizace nám totiž umožňují spolehnout se na to, že za běžných okolností dokáží naše systémy, online aplikace a programy provádět jednotlivé úkoly s větší efektivitou a bezpečností, než by to jinak dovedl ledajaký pracovník. A právě fakturace přitom může být jednou z nich.

 

Co je to vůbec vytěžování faktur?

Jedná se o specifický proces, který se také velice často dá popsat jako OCR. Pro vytěžování faktur je tak kvalitní OCR software základem úspěchu, bez kterého to rozhodně nepůjde. Jedná se o anglickou zkratku „Optical character recognition“, kterou bychom do češtiny jednoduše mohli přeložit jako „Optické rozpoznávání znaků“. Úkolem takového software je v kompatibilních formátech procházet dokumenty a rozeznávat jednotlivé znaky. Díky tomu tak může software jednoduše identifikovat potřebná pole a také potřebná data v nich obsažená.

Zpracujte potřebná data

Následná data se potom mohou užívat pro další účely, což je také základní princip, který se zde využívá. Na základě toho například inteligentní vytěžování faktury může jednoduše přebírat data z faktur u klientů, kde je potřeba odesílat cyklicky faktury pořád dokola. Jinde může faktury přečíst a na základě získaných dat iniciovat potřebu uhradit platbu. To vše jsou možnosti, které vám takový software může jednoduše nabídnout.

Kompletní automatizace bez starostí

Díky těmto možnostem je už dneska opravdu možné kompletní automatizace bez faktur v takovém rozsahu, v jakém donedávna nebyla možná. Strojové učení, které OCR používá dokáže jednoznačně faktury číst stejně jako člověk, a přitom při jejich vyplňování disponuje nulovou chybovostí. Díky tomu je tak automatizace faktur opravdu základem podnikání jak pro malé firmy, tak i pro obrovské korporátní společnosti. Přitom vše funguje, jak má a bez jakýchkoliv starostí způsobených lidskou chybou.